סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4468

62
3
1
1
7
9
3
1
5
59
86
8
2
92
68
4
1
5
2
5
6
7
2
31