סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4469

3
1
4
72
6
35
56
3
8
7
9
2
1
3
5
7
2
93
91
6
47
4
1
8