סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4471

4
71
6
7
46
6
3
4
34
8
1
5
2
7
3
86
8
3
2
81
4
7
24
9