סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4472

1
65
97
97
8
9
48
56
4
2
3
3
62
51
3
3
69
19
43
5