סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4473

24
3
1
3
8
2
34
8
432
9
7
3
3
967
2
54
9
7
5
2
1
94