סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4474

24
5
1
9
43
594
6
2
6
58
7
45
9
6
3
861
83
5
9
6
82