סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4475

4
78
5
96
8
1
7
9
8
45
57
4
61
81
5
9
4
2
6
95
2
13
4