סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4476

5
2
1
4
91
8
1
63
79
2
93
51
3
34
59
6
7
16
9
9
3
2