סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4479

7
1
75
38
169
5
26
4
97
16
8
23
2
587
13
24
7
5