סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4480

8
2
4
76
9
29
5
1
2
1
74
1
4
5
87
5
6
9
7
28
8
65
6
8
1