סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4481

1
28
9
6
8
7
1
62
7
6
8
64
79
9
1
5
43
7
9
2
9
9
64
5