סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4482

3
7
84
5
351
6
3
1
92
9
53
8
18
2
5
1
486
2
38
1
5