סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4484

18
2
2
14
2
79
2
45
79
4
5
15
27
4
86
1
96
2
5
91