סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4486

4
3
59
96
8
6
34
9
45
7
349
6
81
9
83
1
6
95
92
8
4