סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4488

273
4
9
7
2
6
3
7
2
534
587
952
6
1
7
4
4
6
3
6
849