סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4491

48
27
65
72
6
15
4
5
4
38
1
1
2
39
8
67
53
67
84