סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4493

6
67
9
238
2
6
5
15
329
475
91
7
8
5
583
4
67
9