סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4494

3
4
92
9
6
8
9
7
51
83
8
53
1
73
59
7
4
3
5
4
42
7
9