סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4495

4
3
29
7
52
3
489
1
7
19
2
17
9
2
378
6
21
5
19
4
8