סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4497

7
81
3
26
7
1
15
2
654
8
9
871
2
26
5
1
79
7
62
3