סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4498

3
5
1
49
82
1
6
9
7
12
53
52
63
1
9
4
2
48
31
5
7
8