סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4501

8
2
4
52
9
68
1
2
53
43
86
27
24
3
2
84
6
18
7
6
5