סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4502

12
38
6
9
37
1
64
6
8
7
81
4
3
7
13
7
68
7
9
64
27