סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4504

31
6
4
15
26
7
3
14
7
1
86
4
7
35
1
7
26
93
6
8
34