סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4507

84
25
71
5
8
3
6
9
8
1
84
53
4
7
1
4
3
8
1
58
96
73