סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4508

35
87
5
2
1
83
6
7
239
5
3
456
1
2
95
6
3
2
98
25