סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4509

54
16
79
5
4
281
38
1
2
7
3
58
279
6
2
53
13
46