סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4511

98
2
1
4
1
7
63
4
43
5
8
8
1
4
9
8
73
3
48
9
2
6
2
7
85