סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4512

6
4
2
867
475
9
8
7
97
28
35
1
2
7
814
581
7
4
9