סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4514

7
9
47
82
2
8
3
54
9
18
2
8
9
38
1
64
4
5
6
58
39
4
7