סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4517

8
63
31
47
6
17
5
2
6
9
7
3
1
8
5
6
17
5
54
97
72
5