סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4519

9
85
63
6
7
5
29
5
63
8
2
7
1
9
82
4
34
1
1
8
81
26
4