סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4520

5
41
3
85
59
27
61
4
92
8
18
5
14
82
76
68
5
13
6