סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4521

9
83
4
3
7
61
7
6
2
2
3
4
26
7
5
9
5
4
3
87
1
6
3
67
1