סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4522

6
98
13
8
6
4
12
7
8
9
1
3
4
6
1
3
7
49
4
2
7
87
41
2