סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4524

6
4
2
3
9
54
78
3
16
34
9
4
19
36
8
34
46
2
7
5
1
4