סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4525

1
9
32
41
7
49
6
2
8
3
4
86
5
2
8
1
4
69
3
79
12
9
3