סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4526

6
8
1
2
94
5
7
6
4
58
9
29
56
5
69
4
2
9
4
41
6
4
6
5