סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4527

2
5
4
1
8
93
4
27
12
547
214
76
69
5
42
8
9
1
4
3