סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4528

8
9
6
5
1
5
97
48
37
82
95
13
28
63
75
9
1
8
2
8
3