סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4529

6
8
41
7
9
2
82
1
9
1
6
8
3
7
4
4
8
2
6
8
75
7
6
4
45
7
1