סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4532

56
32
1
6
3
3
17
71
4
3
21
5
3
27
18
3
1
9
8
23
19