סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4533

3
54
72
19
62
3
9
26
7
18
6
91
2
5
43
28
28
57
6