סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4535

8
78
35
21
1
86
3
17
8
4
5
6
12
1
43
2
26
89
34
8