סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4537

82
69
8
51
6
49
5
8
9
2
563
7
8
9
3
53
1
48
8
75
23