סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4538

6
3
24
9
3
134
6
9
4
8
51
94
6
9
1
2
538
1
2
98
7
1