סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4540

21
4
6
5
89
68
1
7
46
37
51
26
5
7
38
63
2
1
4
67