סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4544

7
5
8
51
9
3
214
7
35
6
6
1
5
1
46
3
954
7
8
52
1
1
4