סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4545

4
92
6
5
6
4
3
4
19
6
23
7
6
75
1
67
1
2
4
3
7
3
47
9