סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4546

54
8
1
9
4
2
4
75
2
39
4
8
3
3
12
6
47
8
1
2
7
3
6
27